Υπηρεσίες

 • Αντιπροσώπευση με φυσική παρουσία στις Βρυξέλλες
 • Ανάληψη του συνόλου της Διαδικασίας Ίδρυσης Επιχείρησης στο Βέλγιο
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες εναρμόνισης με τις Ευρωπαϊκές πολιτικές
 • Ενημέρωση για καλές πρακτικές
 • Διασύνδεση με Ευρωπαϊκούς οργανισμούς
 • Εξατομικευμένη ενημέρωση - Άμεση πληροφόρηση για χρηματοδοτικά εργαλεία
 • Ανάπτυξη λογισμικού
 • Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης
 • Εκπαιδευτικές υπηρεσίες
 • Έρευνα αγοράς
 • Υπηρεσίες Τηλεφωνικού Κέντρου Εξυπηρέτησης
 • Υπηρεσίες διαχείρισης Έργων
 • Αξιολόγηση και επιλογή προσωπικού για τις επιχειρήσεις
 • Υπηρεσίες Δικτύωσης
 • Λογιστικές Υπηρεσίες
meeting3

Χώροι Συνεδριάσεων

Σας παρέχουμε τον κατάλληλο χώρο για να συναντήσετε τους πελάτες σας, να κάνετε μια παρουσίαση, να επικοινωνήσετε με συναδέλφους που βρίσκονται μακριά μέσω τηλεδιάσκεψης ή να διεξάγετε ένα event, όλα διαμορφωμένα σύμφωνα με τις επιθυμίες σας. Πλήρως εξοπλισμένα γραφεία και αίθουσες συνεδριάσεων (πλήθος επιλογών ανάλογα με τον αριθμό των ατόμων και τις ανάγκες της κάθε επαγγελματικής περίστασης), με wifi, δυνατότητα videoconferencing, πρόσβαση σε εκτυπωτές, fax κ.α.
 
info_days3

Info Days

Έγκαιρη ενημέρωση για επερχόμενα Open Days σε Ελλάδα, Βρυξέλλες αλλά και σε όλο τον κόσμο μέσω εύχρηστου προγράμματος - calendar με φιλτράρισμα επιλογών. Επιπλέον, δυνατότητα επιτόπιας παρουσίας και αντιπροσώπευσης από το έμπειρο προσωπικό μας με αποστολή feedback.

information3

Εξατομικευμένη Ενημέρωση

Η EuroConnect σας ενημερώνει για τις πολιτικές που ενδιαφέρουν τον Οργανισμό σας. Η ενέργεια, το περιβάλλον, η επιχειρηματική ανάπτυξη, οι περιφερειακές πολιτικές και οι μεταφορές είναι μερικοί από το πλήθος των τομέων στους οποίους πλέον έχετε την δυνατότητα να λαμβάνετε μία ολοκληρωμένη πληροφόρηση αποτελούμενη από:

1. Συμβουλές για εναρμόνιση με Ευρωπαϊκές πολιτικές
2. Ενημέρωση για καλές πρακτικές
3. Πληροφόρηση για εξατομικευμένα χρηματοδοτικά εργαλεία

 
netorking3

Εκδηλώσεις Δικτύωσης

Η εταιρεία μας διοργανώνει εκδηλώσεις δικτύωσης και παρέχει στους πελάτες της Συμμετοχή με προνόμια. Οι εκδηλώσεις αυτές επιτυγχάνουν:

1. τη Διασύνδεση με Οργανισμούς που έχουν κοινούς στόχους (clusters) και ανταλλαγή εμπειριών
2. την Ενίσχυση του Ευρωπαϊκού σας προφίλ
3. τη Δικτύωση και επίτευξη Συνεργασιών
4. Ανακάλυψη νέων οριζόντων και αξιοποίηση αυτών

Λάβετε μέρος στην επόμενη εκδήλωση που οργανώνεται από τη EuroConnect!